Στοιχεία Επικοινωνίας

Contact Us Skype

Xημικά

Χειροκίνητα, ημιαυτόματα και αυτόματα μηχανήματα:

Dosing units Dosing & capping lines
Mixers Packaging machines
Thermo sealing machines Labelling machines
Pumps Box packaging machines
Case packaging machines Carton packaging machines
Special lines

Για τά ακόλουθα προιόντα:

Acids

Detergents

Mineral oils

Resins

Varnish

Solvents

Plaster

Hand wash paste

Wax & Paraffin

Additives

Insecticides