Στοιχεία Επικοινωνίας

Contact Us Skype

Φαρμακευτική Βιομηχανία

Χειροκίνητα, ημιαυτόματα και αυτόματα μηχανήματα : 

Dosing units Dosing & capping lines
Mixers Packaging machines
Thermo sealing machines Labelling machines
Pumps Box packaging machines
Case packaging machines Carton packaging machines
Special lines

Για τά ακόλουθα προιόντα:

Syrops

Vaseline

Tootpaste

Creams