Στοιχεία Επικοινωνίας

Contact Us Skype

Βιομηχανία διατροφής

Χειροκίνητα, ημιαυτόματα και αυτόματα μηχανήματα: 

Dosing units Dosing & capping lines
Mixers Packaging machines
Thermo sealing machines Labelling machines
Pumps Box packaging machines
Case packaging machines Carton packaging machines
Special lines

Για τά ακόλουθα προιόντα: 

Mayonnaise

Salads

Lasagnes

Pate

Dense sauces

Fluid sauces

Sauce with pcs

Mashed potatoes

Milk

Yogurt

Ricotta

Oil

Malt

Marmalade

Mustards

Honey

Syrup

Caramel

Fruit juice

Aromas

Chocolate

Creams

Dough

Oil with spices